top of page

- Op 15 oktober 2017 RELEASE van mijn boek 'De Weg naar Ware Vrouwelijke Kracht'.
Een inspirerend autobiografisch verhaal van een vrouw over de spirituele zoektocht naar haar diepere Zelf, de ontdekking van haar ware vrouwelijke kracht en het hervinden van liefde voor het leven.

Voor bestelling: ISBN=9789078459613 bij Standaard Boekhandel.

-

 

 


RECENSIES:
27/10/2017: Een boek dat leest als een trein. Boordevol wijsheid en inspirerende tips. Bovendien wakkert het eigen inzichten sterk aan. PROFICIAT Gerda .
C. Roelants

31/10/2017: Ik heb jouw boek uit ... ik heb het verslonden ! Het was geschreven in zo'n levendige taal. 't Was zo vlot te lezen, alsof je naast mij zat te vertellen. Ik heb ervan genoten, heel leerrijk ook, maar het zet je ook aan om met jezelf aan de slag te gaan. De positieve boodschap die je hiermee wil uitdragen is echt duidelijk, verstaanbaar voor iedereen. Er zit zo'n beetje uitdaging in voor jezelf hé. En er zitten ook een aantal heel mooie gevoelige passages tussen, bijv. jij en je partner, hoe jullie samen zaten te tekenen ... best wel speciaal ! En die tips voor vrouwelijke kracht? Interessant en 't is duidelijk dat ik er nog veel werk mee heb.
K. Helsen

 

23.01.2018: Nog eens een boek dat je niet zo maar terzijde legt na het lezen. Gerda laat ons delen in haar persoonlijk verhaal, geschreven met een grote openheid. Wat het boek zo bijzonder maakt is de rijke visie, verworven door diverse opleidingen en werkervaringen waarmee de schrijfster haar eigen groeiproces beschrijft en becommentarieert. De vlotte schrijfstijl, de duidelijke opbouw zijn een uitnodiging om te lezen. Aanbevolen aan iedereen die gelooft in groei en dichter bij zichzelf wil komen.
M. Veulemans

22.02.2018: Soms word je door toevallige gebeurtenissen in je leven bevoorrecht. “Dat het geen toeval is, maar dat het is gebeurd met een reden”, zou Gerda Beckers hier ongetwijfeld op zeggen.
En dan glimlach ik en hoop dat ze gelijk heeft.
Het kleine groepje vrouwen waarover ze spreekt in haar boek, wel daar ben ik er eentje van. De warmte van deze vrouwen bracht een nieuw élan dat me steunde en inspireerde.
Het voelt dan ook bijzonder zo dicht te hebben gestaan bij de kiem van dit boek. Een naslagwerk dat al die grote en kleine wetenswaardigheden kadert in een groter geheel waarvan Gerda Beckers ons met mondjesmaat liet proeven. De weg naar ware vrouwelijke kracht leest nu eens als een sprookje, dan weer als een filosofisch werk of een kroniek uit de praktijk van het leven zoals het is in de praktijk van een therapeute die verder kijkt dan de traditionele grenzen van haar vak.
Een aanrader voor iedereen die kritisch wil nadenken en wil groeien in haar vrouw-zijn!
M. Geyskens

24.02.2018: Een kinesitherapeute die zich niet beperkt tot het lichaam, zelfs niet tot de geest, maar ook op zoek gaat naar de ziel, die kom je niet iedere dag tegen.
Gerda Beckers deed het wel op haar weg naar de ware vrouwelijke kracht. Haar unieke kijk op de kosmische evoluties verbindt deze auteur met ons aller kleine leven in het hier en nu. De gebeurtenissen uit haar eigen bewogen levensloop verbindt ze met anekdotes en verhalen van patiënten. Op die manier slaat Gerda met haar boek meer dan papieren bruggen tussen paradigma’s die nieuwe betekenissen aan het licht brengen.
Gerda is een sterke vrouw met sterke overtuigingen, die ze door haar belezenheid op het terrein van de gezondheid van onze ziel met tal van citaten en verwijzingen weet te onderbouwen, waardoor de bestemming van de weg naar de vrouwelijke kracht, voor menig lezer een stuk dichterbij komt. Kortom, een origineel en inspirerend portret van en voor de kinderen van Venus…

K. Van Effelterre

23.01.2018: De Vlaamse auteur beschrijft in dit boek haar eigen ontwikkeling van kind tot bewuste vrouw en hoe zij de verschillende fasen innerlijk heeft beleefd. Beschreven zijn de worstelingen van de auteur met de vrouwelijke identiteit en rol, werk, relaties en zingeving. Ze onderzocht intensief haar gevoelens en belemmerende  gedachtepatronen. De literatuurlijst bevat namen als Tolle, Piontek, Chopra, Linda Howe en 'The Power of the Heart'  en 'De Ontembare Vrouw'. Ze plaatst de beschreven gebeurtenissen regelmatig in een groter kader door o.a. kennis uit deze boeken te delen en stukjes te citeren. Vooral voor de wat oudere vrouw een boek van herkenning en een mogelijkheid tot vergelijking met het eigen bewustwordingsproces.
Ellen ten Cate (recensent voor NBD Biblion afd. redactie media aanbod)

21.09.2018: 

Gerda Beckers beschrijft in ‘De Weg naar Ware Vrouwelijke Kracht’ hoe je het gevoel en de verbinding met je innerlijke kern kan herstellen. Dit boek is bestemd voor vrouwen én voor mannen(!) die zichzelf willen herstellen en willen bevrijden van ziekmakende en beklemmende destructieve overtuigingen die allerlei klachten kunnen veroorzaken.

“Het heeft jaren geduurd eer ik mezelf heb kunnen ontcijferen, eer ik een zekere unieke eenheid in mij voelde die voor ‘Mezelf’ staat.”

Beckers put voor een groot deel uit eigen ervaringen. Zij heeft in haar leven veel moeilijke situaties gekend. Op een bepaald moment haatte ze haar leven zelfs, evenals haar vrouw-zijn en ze walgde van mannen en hoe die haar behandelden. Ze begon een spirituele zoektocht naar haar diepere kern, ontdekte haar ware vrouwelijke kracht en kon het leven opnieuw omarmen.

In ‘De Weg naar Ware Vrouwelijke Kracht’ vertelt de auteur haar verhaal, haar weg naar ware vrouwelijke kracht en geeft zij talrijke beklijvende voorbeelden uit haar eigen leven en dat van haar patiënten. Het duurde echter tot ze de liefde voor zichzelf ontdekt had, alvorens ze haar ervaringen op een verbindende manier met anderen kon delen.

“Na mijn meditatie kon ik dikwijls tot diep in de nacht in een sfeer van harmonie en innerlijke vrede vertoeven. Op die momenten kwam de inspiratie als vanzelf.”

‘De Weg naar Ware Vrouwelijke kracht’ is bij uitstek een boek waar je als lezer uit moet halen dat wat jou past en dat is uiterst persoonlijk. Daar waar je herkenning bemerkt en je een goed gevoel hebt bij hetgeen Beckers schrijft, gebruik je voor jouw eigen ontwikkeling. Het is derhalve geen totaalprogramma dat je van a tot z dient toe te passen. Maar een groot geheel van waardevolle losse elementen.

“In deze fase van ontwaken, zoek je bewust in de vele facetten van je leven, zowel individueel, relationeel als maatschappelijk naar meer verdieping en verbinding.”

Beckers hanteert overigens een zeer plezierige schrijfstijl hetgeen haar boek, dat best af en toe ‘binnenkomt’, toch toegankelijk houdt en de positieve boodschap die de auteur wil uitdragen en overbrengen, stevig overeind houdt.

Ik heb persoonlijk het meest genoten van de roerende passages over de auteur zelf, tezamen met haar echtgenoot, maar heb er ook zeker een aantal bijzonder nuttige en toepasbare elementen uitgehaald.
Hanneke Tinor-Centi van HT-C Communicatie en Marketing (NL)

 

EVENTS:

 

14.05.2019:
'Burn-out in de zorg'

Interactieve voordracht over zachte vrouwelijke assertiviteit in de zorgsector.
In gesloten groep in een woonzorgcentrum.

 

23.05.2019:
'Praktische benadering van conflictsituaties met familie.'
Workshop in gesloten groep in een woonzorgcentrum.

 

En vele andere....
 

bottom of page